Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

PFEIFER complett 2014, 2015

2014/15 67 Transportipodnoszenie Podnośnik mini – optymalny do najniższych pomieszczeń X Pozioma dźwignia umożliwia wykorzystanie podnośnika w wąskich przestrzeniach X Optymalny do użycia przy pracach na profilach, ramach lub w konstrukcjach stalowych w zastosowaniu pionowym i poziomym. X Pewny i stabilny dzięki dużej podstawie X Delikatne opuszczanie X Konstrukcja i budowa przygotowana do profesjonalnych zastosowań. Markowa jakość. Nośność t 5 5 10 20 Wysokość podnoszenia mm 19 38 30 30 Wysokość urządzenia wsunięty mm 64 89 121 131 Wysokość urządzenia wysunięty mm 82 127 151 160 Ilość ruchów drążkiem dla skoku 25mm 30 38 36 46 Średnica głowicy mm 29 29 42 53 Średnica podstawy palety mm 74 74 110 120 Długość drążka mm 240 240 440 605 Moc na dźwigni przy całkowitym obciążeniu kg 25,9 25,9 28,1 35 Waga kg 1,68 2,4 5,5 8 Nr katalogowy 155974 181002 181003 181004 Inna budowa i wysokości podnoszenia jak i nośności do 110t na zapytanie! Nośność t 551020 Wysokość podnoszenia mm 19383030 mm 6489121131 mm 82127151160 30383646 Średnica głowicy mm 29294253 Średnica podstawy palety mm 7474110120 Długość drążka mm 240240440605 kg 25,925,928,135 Waga kg 1,682,45,58 Nr katalogowy 155974181002181003181004

Przegląd