Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

PFEIFER complett 2014, 2015

2014/15 353 Zabezpieczeniatransportu Racza – napinacz Klasa 12 Napinacz umożliwia napinanie bez dużego nakładu siły Szczególnie użyteczny przy braku miejsca L Do średnicy Łańcucha mm Wymiar mm Waga kg Nr katalogowyL min. L max. 8 346 501 3,2 229084 10 358 513 3,8 229085 13 571 868 9,9 229086 Racza – napinacz z hakami typu P Klasa 12 Z tabliczką znamionową i tabliczką badania Skracacze wyposażone są w zabezpie- czenia według normy DIN EN 12195-3. Do średnicy Łańcucha mm Wymiar mm Waga kg Nr katalogowyL min. L max. 8 540 696 4,858 234034 10 674 829 6,900 234035 13 981 1278 15,678 234036 Nasz serwis ­zdejmie­z­Państwa­ od­powied­zialność­ za coroczne serwisowanie elemen­tów­tech­niki­ dźwigowej,­która­ określona­jest­w­­ normach­i­dyrektywie­maszynowej.­ Na­stronach­226­–­227­znajdziecie­ Państwo­więcej­na­ten­temat. SSerwis 83465013,2229084 103585133,8229085 135718689,9229086 85406964,858234034 106748296,900234035 13981127815,678234036

Przegląd