Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

PFEIFER complett 2014, 2015 - Korzyści stosowania HIT PRO do zabezpieczania ładunku

348 2014/15 Korzyści stosowania HIT PRO do zabezpieczania ładunku Przykład montażu Zalety w zabezpieczeniach ładunku Przy jednakowej średnicy łańcucha możemy zabezpieczyć więcej lub cięższy ładunek. Plus 50% w stosunku do klasy 8 i 25% w stosunku do klasy 10 Znacząca redukcja ciężaru przy zabezpieczeniu bezpośrednim systemem Klasy 12 – przez co łatwiejsza obsługa. 50% większa siła w stosunku do klasy 8 20% większa siła w stosunku do klasy 10 Średnica łańcucha mm HIT PRO GK12 kN HIT GK10 kN GK8 kN 7 47 28 (6 mm) 22,4 (6 mm) 8 60 50 40 10 100 80 63 13 160 134 100 Dop. siła naciągu LC kN Dotychczasowa wa- ga łańcucha klasa 8 kg Klasa 12 Waga łańcucha kg Redukcja % 60 14,5 10,3 29 100 26,1 15,6 40 160 37,7 30,7 18 Dop. siła naciągu LC kN Siła wstępna (STF) daN Dotychczasowa średnica łańcucha klasa 8 przy zabezpieczeniu bezpośrednim mm Klasa 12 średnica łańcucha przy zabezpieczeniu bezpośrednim mm 60 1900 10 8 100 3000 13 10 160 2500 16 13 Przy opasaniu ładunku można często dzięki wysokiej sile montażowej zredukować średnicę łańcucha do mniejszej stosując klasę 12 redukując przy tym ciężar i koszty systemu. Wielokrotnie przy zabezpieczeniu bezpośrednim istnieje możliwość zreduko- wania średnicy łańcucha do mniejszej co zmniejsza wagę systemu i jego koszt. Przykład: 8mm (LC=60kN) w zamian za 10mm klasa 8 (LC=63kN) HIT PRO Dla Państwa ze sprawdzoną przez nas i skuteczną ochroną antykorozyjną XLL (ekstremalnie długa żywotność), kolor czarny Większa siła zabezpieczająca Redukcja ciężaru Redukcja średnicy łańcucha Klasa 12 oszczędza wagę i koszty dzięki wyższej sile naciągowej. PRO MOCNIEJSZY PROFIL 10 Średnica łańcucha mm SiłanaciągukN Klasa 12 HIT PRO Klasa 10 HIT Klasa 8 138 wagakg Klasa 12 HIT PRO Klasa 8 3.350 4.250 7.100 11.200 74728 (6 mm) 22,4 (6 mm) 8605040 101008063 13160134100 6014,510,329 10026,115,640 16037,730,718 601900108 10030001310 16025001613 3.3504.2507.10011.200

Przegląd