Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

PFEIFER complett 2014, 2015 - Bezpieczeństwo produktu

312 2014/15 20 Liny odkrętne Liny te podczas obciążenia wykazują wysokie momenty obrotowe, dlatego ich końce muszą być zabezpieczone. Typowymi konstrukcjami są liny z 6-, 8-, 9-, 10-splotkami zewnętrznymi. Liny te mogą być stosowane przy podnoszeniu ładunku prowadzonego, przy stosowaniu w parach lin o konstruk- cjach współzwitych prawo- i lewoskrętnych lub przy niskich wysokościach bądź przy wielokrotnym przechodzeniu przez zblocze. W takich zastosowaniach liny odkrętne mają większą żywotność niż liny o zmniejszonej odkrętności. OSTRZEŻENIE! Przy tej konstrukcji liny nie należy używać krętlika lub zabezpieczenia przeciw rotacji na końcach liny! W przeciwnym razie może dość do poważnych uszkodzeń mienia, ciała lub zagrożenia życia! Lina prawo- czy lewoskrętna? Podczas nawijania lin na bęben należy stosować następujące „reguły bębna“: • Lina prawoskrętna jest na bęben lewy • Lina lewoskrętna jest na bęben prawy Warunkiem bezszkodowej pracy z linami jest to, aby bęben i zblocza posiadały ten sam kierunek. Jeśli lina biegnie z prawego bębna na lewe zblocze lub z lewego bębna na prawe zblocze, można tylko poprzez próby ustalić, czy należy założyć linę prawo- czy lewoskrętną. W nawijaniu wielowarstwowym zalecamy również stosowanie powyższych „reguł bębna“. Jak prawidłowo ustalić kierunek splotu liny? • Krok pierwszy: należy sprawdzić jak biegnie lina z bębna na zblocze. Są dwie możliwości: – Prowadzenie liny z góry (rys. 20 po prawej) – Prowadzenie liny z dołu (rys. 20 po lewej) • Krok drugi: należy wyciągnąć rękę nad liną nawiniętą na bęben. – Palec wskazujący pokazuje kierunek, w którym lina biegnie z bębna na zblocze – Kciuk natomiast wskazuje punkt mocowania liny na bębnie • Krok trzeci: rozstrzygnięcie – W przypadku, gdy w kroku drugim potrzebna była lewa dłoń, należy wybrać linę lewoskrętną (rys. 20 góra) – W przypadku, gdy w kroku drugim potrzebna była prawa dłoń, należy wybrać linę prawoskrętną (rys. 20 dół) Bezpieczeństwo produktu Niniejsze informacje zawarte w naszym wprowadzeniu powinny dać Państwu wskazówki do bezpiecznego korzystania z lin stalowych. Dokumentacja została przygotowana zarówno dla osób posiadających wiedzę w dziedzinie lin stalowych, jak i osób nieposiadających takiej wiedzy. Prosimy o przekazanie tych podstaw swoim współpracownikom. OSTRZEŻENIE! Lina jest niesprawna jeśli: jest zużyta, została prze- ciążona, podczas obciążenia została uderzona, jest uszkodzona, jest niewłaściwie utrzymywana lub jest nieodpowiednio stosowana. Należy kontrolować linę zawsze przed użyciem na wypadek: • zużycia • uszkodzeń • deformacji • korozji Nie wolno używać liny, która jest • uszkodzona • zużyta • zdeformowana • niewłaściwie utrzymywana • nieodpowiednia do danego zastosowania Jeśli mają Państwo wątpliwości, lub nie są Państwo pewni, co do używanej liny, zastosowań liny, zakończeń lub innych kwestii związanych z linami stalowymi, prosimy o kontakt z nami lub z producentem urządzenia. Należy uważnie przeczytać i zachowywać nasze wskazówki! Zwróćcie Państwo również uwagę na wskazania zawarte w instrukcjach obsługi producentów urządzeń. Nieprzestrzeganie wskazówek może prowadzić do uszkodzenia mienia, ciężkich obrażeń lub śmierci! Chrońcie Państwo swoich współpracowników!

Przegląd