Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

PFEIFER complett 2014, 2015 - Wybór liny

2014/15 311 Linyiosprzęt Wybór liny 19 Zawiesia linowe … do transportu ładunków … do kolejek linowych … liny, których oba końce są mocno zakotwione i nie biegną przed zblocza, wciągarki. Są to np. liny odciągowe, podtrzymujące … liny, biegnące przez zblocza, wciągarki, krążki. Są to np. liny podnoszenia, liny do wind, dźwigów i pogłębiarek, liny regulacyjne Liny nośne Liny statyczne Liny żyjące/ruchome Prawidłowy wybór liny redukuje nie tylko możliwe zagrożenia dla urządzenia i operatora, ale także pomaga uniknąć wysokich kosztów w przypadku awarii powstałych wskutek przedwczesnego zużycia liny. Mogą Państwo uniknąć ryzyka, jeśli zaufają Państwo naszemu długoletniemu doświadczeniu. Możemy odpowiednio dobrać linę do Państwa zastosowań. Na początku procesu doboru liny najważniejsza jest odpowiedź na pytanie: „Czy dla naszego zastosowania wymagana jest lina o zmniejszonej odkrętności czy lina odkrętna?“. Czym różnią się te dwa typy liny? Lina o zmniejszonej odkrętności Jak zostało już wyjaśnione w części „Rodzaje lin“, liny o zmniejszonej odkrętności są tak pomyślane, aby pod obciążeniem uzyskać zmniejszony moment obrotowy i zmniejszoną rotację. UWAGA! Konstrukcje lin określonych jako „o zmniejszonej odkrętności“ różnią się miedzy sobą znacznie w odniesieniu do powstałego pod obciążeniem momentu obrotowego lub rotacji. Aby pokazać wyraźnie różnice w cechach lin, rozróżnia się ich dwa rodzaje: 1. Liny o zmniejszonej odkrętności Należą do nich liny o konstrukcjach np. 18x7, 17x7 (rys. 13), z 2 warstwami splotek zwiniętymi wokół rdzenia. Kierunek splotu zewnętrznych splotek jest przeciwny wobec kierunku splotu wewnętrznych splotek. OSTRZEŻENIE! Przy tej konstrukcji liny nie należy używać krętlika lub zabezpieczenia przeciw rotacji na końcach liny! W przeciwnym razie może dość do poważnych uszkodzeń mienia, ciała lub zagrożenia życia! 2. Liny niedokrętne (rys. 14) Liny te posiadają niezależny rdzeń z liny zwiniętej przeciwnie do kierunku splotu zewnętrznej warstwy splotek, która dziś składa się z 15 lub więcej splotek (fot. 19). Pod obciążeniem rdzeń obraca się w jednym kierunku (fot. 19 a), równocześnie warstwa splotek zewnętrznych obraca się w kierunku przeciwnym (fot. 19b). Dzięki temu moment obrotowy jest kompensowany. Dlatego liny tego typu są stosowane tam, gdzie występują duże wysokości oraz następuje podnoszenie bezwładnego ładunku na jednym cięgnie. Liny nieodkrętne mogą być stosowane z krętlikiem lub bez niego; jeśli to możliwe zaleca się używanie krętlika. Liny stalowe możne podzielić na cztery grupy ze względu na rodzaj zastosowania:

Przegląd