Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

PFEIFER complett 2014, 2015

2014/15 251 Punktyzaczepowe Maksymalny ciężar elementu transportowanego „G“ w tonach ze względu na różne sposoby podwieszenia GGG G G G G G GGG G G G G G GGG G G G G G Sposób podwieszenia Ilość punktów zaczepowych 1 1 2 2 2 symetrycznie 3 i 4 symetrycznie 2, 3 i 4 Nr katalogowy Kąt pracy 0° 90° 0° 90° 0–45° 45–60° 0–45° 45–60° niesymetrycznie 217065 M 33 8,0 8,0 16,0 16,0 11,2 8,0 16,8 12,0 8,0 217066 M 36 10,0 10,0 20,0 20,0 14,0 10,0 21,0 15,0 10,0 217067 M 39 10,0 10,0 20,0 20,0 14,0 10,0 21,0 15,0 10,0 217068 M 42 12,5 12,5 25,0 25,0 17,5 12,5 26,3 18,8 12,5 217069 M 45 15,0 15,0 30,0 30,0 21,0 15,0 31,5 22,5 15,0 217070 M 48 20,0 20,0 40,0 40,0 28,0 20,0 42,0 30,0 20,0 217071 M 52 20,0 20,0 40,0 40,0 28,0 20,0 42,0 30,0 20,0 217072 M 56 25,0 25,0 50,0 50,0 35,0 25,0 52,5 37,5 25,0 217073 M 64 32,1 32,1 64,2 64,2 44,9 32,1 67,4 48,2 32,1 217074 M 80 32,1 32,1 64,2 64,2 44,9 32,1 67,4 48,2 32,1 217075 M 100 32,1 32,1 64,2 64,2 44,9 32,1 67,4 48,2 32,1 237605 M 72 35,0 35,0 70,0 70,0 49,0 35,0 73,5 52,5 35,0 237606 M 80 40,0 40,0 80,0 80,0 56,0 40,0 84,0 60,0 40,0 237607 M 90 45,0 45,0 90,0 90,0 63,0 45,0 94,5 67,5 45,0 237608 M 100 50,0 50,0 100,0 100,0 70,0 50,0 105,0 75,0 50,0 GGG G G G G G Nasz serwis ­zdejmie­z­Państwa­ od­powied­zialność­ za coroczne serwisowanie elemen­tów­tech­niki­ dźwigowej,­która­ określona­jest­w­­ normach­i­dyrektywie­maszynowej.­ Na­stronach­226­–­227­znajdziecie­ Państwo­więcej­na­ten­temat. SSerwis Prosimy nas zapytać! +48(0)71-3980760 Ilość punktów zaczepowych 11222 symetrycznie 3 i 4 symetrycznie 2, 3 i 4 217065 M 338,08,016,016,011,28,016,812,08,0 217066 M 3610,010,020,020,014,010,021,015,010,0 217067 M 3910,010,020,020,014,010,021,015,010,0 217068 M 4212,512,525,025,017,512,526,318,812,5 217069 M 4515,015,030,030,021,015,031,522,515,0 217070 M 4820,020,040,040,028,020,042,030,020,0 217071 M 5220,020,040,040,028,020,042,030,020,0 217072 M 5625,025,050,050,035,025,052,537,525,0 217073 M 6432,132,164,264,244,932,167,448,232,1 217074 M 8032,132,164,264,244,932,167,448,232,1 217075 M 10032,132,164,264,244,932,167,448,232,1 237605 M 7235,035,070,070,049,035,073,552,535,0 237606 M 8040,040,080,080,056,040,084,060,040,0 237607 M 9045,045,090,090,063,045,094,567,545,0 237608 M 10050,050,0100,0100,070,050,0105,075,050,0

Przegląd