Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

PFEIFER complett 2014, 2015 - POLYTEX® – Zawiesia tekstylne

148 2014/15 POLYTEX® – Zawiesia tekstylne X Wykonane wg EN 1492-1 i 2 X Z wytrzymałego, odpornego  poliestru (PES), z niebieską   etykietką identyfikacyjną X Super lekkie, łatwiejsze   użytkowanie X Miękkie i elastyczne X Gładką powierzchnią do ładunku X Wysoka żywotność X Zakres pracy temperaturowej od – 40 °C do +100 °C X Nie traci wytrzymałości gdy pas jest wilgotny X Odporność na kwasy mineralne i promienie UV X Nośność drukowana w widoczny sposób  X Każda nośność ma swoją barwę X Poliester nadaje znakomitą izolację  1000 kg 2000 kg 3000 kg 4000 kg 5000 kg 6000 kg 8000 kg od 10000 kg System barw kodowych zapobiega pomyłkom: Produkty POLYTEX odpowiadają swoimi kolorami między­ narodowemu kodowi kolorów. Każda nośność do 10000kg ma swój przyporządkowany kolor. Kolory oznacza- jące nośność Á À À +Â À +Á À +Á +Â À À +Â do 6° do 45° 45°– 60° do 45° 45°– 60° do 45° 45°– 60° fioletowy 1,00 0,80 2,00 1,40 1,00 1,12 0,80 2,10 1,50 zielony 2,00 1,60 4,00 2,80 2,00 2,24 1,60 4,20 3,00 żółty 3,00 2,40 6,00 4,20 3,00 3,36 2,40 6,30 4,50 szary 4,00 3,20 8,00 5,60 4,00 4,48 3,20 8,40 6,00 czerwony 5,00 4,00 10,00 7,00 5,00 5,60 4,00 10,50 7,50 brązowy 6,00 4,80 12,00 8,40 6,00 6,72 4,80 12,60 9,00 niebieski 8,00 6,40 16,00 11,20 8,00 8,96 6,40 16,80 12,00 Pomarańczowy 10,00 8,00 20,00 14,00 10,00 11,20 8,00 21,00 15,00 Należy również wziąć pod uwagę inne czynniki obniżające nośność zawiesi, temperatura pracy, ostre kanty – mówią o tym normy DIN-EN. Wg norm zawiesia muszą być kontrolowane przez osoby kompetentne • Zawiesia w odstępie nie dłuższym niż 1 rok czasu – przegląd wymiarowy • Zawiesia łańcuchowe dodatkowo sprawdzane pod kątem mikropęknięć w odstępnie nie dłuższym niż raz na 3 lata. Kryteria producenta łańcuchów, zawiesi pasowych i wężowych są również podane w DIN-EN. Dane dotyczące nośności w (t) odpowiadają zastosowaniu zawiesia w normalnych warunkach (wszystkie cięgna są symetrycznie obciążone). 3 i 4 – cięgnowe À Przy niesymetrycznym rozłożeniu obciążenia należy: • przy 2-cięgnowych zawiesiach liczymy tylko jedno cięgno jako przenoszące ładunek (zobacz zawiesie 1-cięgnowe) • przy 3-/4-cięgnowych zawiesiach liczymy tylko dwa cięgna jako przenoszące ładunek ( zobacz zawiesia 2-cięgnowe) Á Dla zawiesi z osłonami sposób takiego podwieszania wg DIN-EN jest niedozwolony. Â Przy zastosowaniu 2 podwieszeń na jednym haku kąt nachylenia zawiesia nie może przekroczyć 45°. *wg sposobu podwieszenia i kąta nachylenia β Tabela nośności dla zawiesi pasowych i wężowych POLYTEX – DIN-EN 1492-1/2 Nośność w t* fioletowy 1,000,802,001,401,001,120,802,101,50 zielony 2,001,604,002,802,002,241,604,203,00 żółty 3,002,406,004,203,003,362,406,304,50 szary 4,003,208,005,604,004,483,208,406,00 czerwony 5,004,0010,007,005,005,604,0010,507,50 brązowy 6,004,8012,008,406,006,724,8012,609,00 niebieski 8,006,4016,0011,208,008,966,4016,8012,00 Pomarańczowy 10,008,0020,0014,0010,0011,208,0021,0015,00

Przegląd