Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

PFEIFER complett 2014, 2015 - Trawersy specjalne

122 2014/15 Trawersy specjalne Projektowanie, konstruowanie i produkcja trawers do szczególnych ładunków, procesów transportowych i instalacji dźwigowych. X Dla ładunków o masie ponad 100 ton. X Na życzenie, wyposażenie z kompletnym osprzętem dźwigowym X Na życzenie, z testem obciążenia i odbiorem technicznym przez niezależny instytut badawczy. Trawersa z długimi hakami do transportu rolek papieru Ø 4m i długości roboczej 8m Trawersa do transportu turbin wodnych o masie 250t Trawersa ramowa do transportu prefabrykatów betonowych o masie 45t Trawersa regulowana dla ładunków od 180t z wbudowanymi hakami Trawersa rurowa do transportu łopat śmigieł do elektrowni wiatrowych Trawersy do załadunku lokomotyw Trawersa z długimi hakami wyposażona w mechanizm obrotowy do podnoszenia i pozycjonowania ładunków do 138t

Przegląd