Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

PFEIFER complett 2014, 2015 - Trawersy nastawne

118 2014/15 Zastosowania urządzenia Trawersa regulowana z łańcuchem wyrównawczym Trawersa ramowa dla sześciennych prefabrykatów betonowych z łańcuchem wyrównawczym Trawersa regulowana z ruchomymi ogniwami zaczepowymi Trawersa regulowana z łańcuchem wyrównawczym Trawersy nastawne Zalety wyrobu b Do ładunków, dla których przewidziano ponad 2 punkty mocowania oraz takich, gdzie wymagany jest równomierny rozkład obciążenia, jak na przykład ściany ceglane lub prefabrykaty b Trawersa z przelotowym łańcuchem z hakami ładunkowymi przelotowymi b Równomierne rozłożenie obciążenia na wszystkie punkty zaczepienia. b Automatyczne wyrównanie wysokości punktów zaczepiania ładunku. b Mocowanie na zawiesiu łańcuchowym dwu– cięgnowym eliminującym wahania i redukującym ciężar własny. b Wyrównanie długości cięgna łańcuchowego poprzez skracacz, gdy nie wszystkie haki są zaczepione do ładunku

Przegląd