Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

PFEIFER complett 2014, 2015

2014/15 117 Urządzeniadomanipulowaniaładunkiem Wyposażenie podstawowe Podwieszanie ładunku za pomocą czterech haków obrotowych (nieobrotowych pod obciążeniem) Łatwo demontowalna belka poprzeczna umożliwiająca poręczne transportowanie i składowaniei składowanie Ogniwo pasuje do haków jednorożnych według DIN 15401 Wersja wykonania: ogniwo spawane lub ogniwo zawesiowe. Ustawianie wymaganej długości roboczej następuje poprzez ręczną regulację belki poprzecznej. Szerokość robocza regulowana jest przez zawieszenie w odpowiednim miejscu elementu nastawnego. ! Wszystkie środki do podnoszenia ładunku posiadają znak CE – Z nami są Państwo po bezpiecznej stronie! Oznaczenie CE na naszych wyrobach zapewnia, że przestrzegamy wszystkich ważnych wymogów bezpieczeństwa podanych w Dyrektywie Maszynowej 2006 / 42 / WE, prowadzimy procedury kontroli zgodności, co jest potwierdzone w dokumentacji technicznej oraz ocenie poziomu ryzyka.

Przegląd