Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

PFEIFER complett 2014, 2015

2014/15 11na jakość Próba zginania dla lin okrągłospotkowych Badanie pod mikroskopem (Badanie korozyjne, pęknięć materiału itd.) Kontrola twardości i rozciągliwości materiałów. Pomiar odkształcenia za pomocą tensometru Certyfikowana jakość System Zarządzania Jakością firmy PFEIFER z siedzibą w Memmingen jest prowadzony i certyfikowany wg normy DIN EN ISO 9001 i podlega certyfikacji Matrix. Skuteczność systemu zarządzania i jego potwierdzenie jest prowadzone w regularnych odstępach czasu przez TÜV Management Service GmbH.

Przegląd