Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

PFEIFER complett 2014, 2015 - Stół obrotowy

2014/15 107 Urządzeniadomanipulowaniaładunkiem Zastosowania urządzenia Doposażenie do separowania pojedynczych blach z całego pakietu. Przejezdny stół obrotowy Stół obrotowy o nośności 10t z mechanizmem obrotowym w poziomie Stół obrotowy z wnękami na łożu Stół obrotowy Zalety wyrobu b Do bezpiecznego obracania ładunków, np. zwojów blach, bel papieru, form wtryskowych, form tłocznych itp. b Szybkie i całkowicie bezpieczne obracanie dużych i wielkogabarytowych ładunków o 90° b Zbędne stają się pętle i łańcuchy, często uszkadzające wrażliwe krawędzie ładunków, jak i częściowo przypadkowe i niebezpieczne metody obracania ładunków. b Konstrukcja ramowa pozwala postawić stół obrotowy bezpośrednio na stabilnej posadzce betonowej. b Stół obrotowy można szybko przestawić. b Wysokie bezpieczeństwo operatora dzięki listwom rozłączenia awaryjnego w strefie zagrożenia b Wypracowana koncepcja napędu umożliwiająca bezawaryjną eksploatację

Przegląd