Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

PFEIFER complett 2014, 2015

106 2014/15 Wyposażenie podstawowe Stół obrotowy PFEIFER składa się z podstawy z osią obrotową pod odpowiednim kątem. Do osi przymocowane jest łoże. Obrót osi o 180° powoduje obrót ładunku o 90°. Przy tym oś symetrii osi obrotowej przechodzi przez środek ciężkości ładunku. Jednocześnie załadunek i rozładunek może nastąpić w jednym miejscu.Jednocześnie załadunek i rozładunek może nastąpić w jednym miejscu. Urządzenie jest dostarczane całkowicie gotowe do pracy, z gniazdem wtykowym do sieci zasilającej (400V–50Hz). Obsługa (obracanie w przód, obracanie wstecz, zatrzymanie awaryjne) realizowana jest zdalnym sterowaniem. Aby ładunek został obrócony w sposób chroniący go przed uszkodzeniem, stół obrotowy wyposażony jest w falownik przez co urządzenie łagodnie rozpoczyna i kończy proces obracania. Podczas procesu obracania aktywowany jest sygnalizator świetlny. Opcje wyposażenia Dopasowanie stołu roboczego do obrysu i wymiarów ładunkui wymiarów ładunku Możliwość transportu nieobciążonego stołu za pomocą wózka widłowego Nakładki ochronne na powierzchni łożaNakładki ochronne na powierzchni łoża Do rozładunku elementów z palety lub załadunku na nią. Wnęki w powierzchni łoża do załadunku i rozładunku stołu obrotowego wózkiem widłowym lub c-hakami

Przegląd