Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

PFEIFER complett 2014, 2015 - Stół obrotowy skrętny

2014/15 105 Urządzeniadomanipulowaniaładunkiem Zastosowania urządzenia Stół obrotowy o nośności 6t do zwojów o średnicy do 1700mm i szerokości 800mm Stół obrotowy o nośności 5t z okładziną ochronną do zwojów o średnicy do 1800mm (na paletach) Stół obrotowy o nośności 6t do zwojów o średnicy do 1200mm i szerokości 700mm Stół obrotowy o nośności 6t do spalety- zowanych wąskich zwojów o średnicy do 1600mm i szerokości 700mm Stół obrotowy skrętny Zalety wyrobu b Do obracania różnych ładunków i ich ochrony przed uszkodzeniem b Obracanie dużych i wielkogabarytowych ładun- ków szybko i całkowicie bezpiecznie z pozycji poziomej do pozycji pionowej i odwrotnie. b Zbędne stają się pętle i łańcuchy, często uszkadzające wrażliwe krawędzie ładunków, jak i częściowo przypadkowe i niebezpieczne metody obracania ładunków. b Występuje szczególnie niewielkie zapotrzebo- wanie na powierzchnię, gdyż za- i rozładunek następuje z jednej strony b Uruchomienie bez fundamentu i kotwienia do posadzki b Dzięki obrotowi w środku ciężkości ładunku, występuje niewiele momentów przewrotu – zmian położenia środka ciężkości, przez co proces obracania jest szczególnie bezpieczny i chroni ładunek

Przegląd