Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

PFEIFER complett 2014, 2015

102 2014/15 Urządzenie ważące do określania ciężaru zwoju Elektromechaniczne ramiona chwytaka i czasza obrotowa na łożysku trapezowym minimalizującym wysokość urządzenia. System lokalizowania otworu w zwojach blach. Lokalizacja otworu w celu umożliwienia prawidłowego pozycjonowania łap chwy- taka. W tym celu, w łapach przejmują- cych ładunek, zintegrowano 3 fotocele (system nadajnik – odbiornik) sterowane Multiplexerem. Umożliwia to absolutnie niezawodne namierzanie wewnętrznego otworu zwoju. Zintegrowane rolki czołowe na powierzchniach przylegania do zwojów. Poliuretanowe rolki ochronne po wewnętrznych stronach ramion chwytaka, aby podczas opuszczania nie uszkodzić wrażliwych krawędzi. Stojak do składowania z drabiną i podestem serwisowym. Stabilna konstrukcja z wejściem, podestem kratowym i możliwością przytwierdzenia do posadzki hali. ! Wszystkie środki do podnoszenia ładunku posiadają znak CE – Z nami są Państwo po bezpiecznej stronie! Oznaczenie CE na naszych wyrobach zapewnia, że przestrzegamy wszystkich ważnych wymogów bezpieczeństwa podanych w Dyrektywie Maszynowej 2006 / 42 / WE, prowadzimy procedury kontroli zgodności, co jest potwierdzone w dokumentacji technicznej oraz ocenie poziomu ryzyka.

Przegląd