Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

PFEIFER complett 2014, 2015

2014/15 101 Urządzeniadomanipulowaniaładunkiem Opcje wyposażenia Zintegrowany mechanizm obrotu chwytaka wokół własnej osi, do dokładnego pozycjonowania ładunku, z ogranicznikiem zakresu lub z pełnym obrotem. Na życzenie z możliwością rozłączania ruchu obrotowego przed uderzeniem mechanicznym. Wychylne łapy do chwytania zwojów blachy ciasno leżących obok siebieblachy ciasno leżących obok siebie Wysuwane łapy do rozszerzenia zasięgu działania chwytaka do małych wymiarów ładunku (np. wąskie zwoje) Podwieszanie za pomocą haka dwurożnego według DIN 15402 lub bezpośrednie zintegrowanie z wózkiem suwnicowym. Ochrona przed uszkadzaniem ładunku po wewnętrznych stronach ramion chwytaka. W celu zmniejszenia skali uszkodzeń zwojów założono osłony poliuretanowe po wewnętrznych stronach ramion, względnie na listwach wyłączających. Wymienne nakładki aluminiowe lub plastikowe na łapach chwytaka przylega- jących do ładunku

Przegląd